Nie ste spokojní so zásielkou?

Tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu.

Vždy prosím vyplňte dotazník TU a spolu s faktúrou zašlite späť na našu adresu. Tovar zašlite nepoužitý, so všetkými visačkami, najlepšie s originálnym obalom. Schovajte si tiež podací lístok pre prípad straty balíka.

Pri vrátení použite iba Balík do ruky alebo doporučenú zásielku. (Balík do ruky je o niečo drahšie ako doporučená zásielka, oboje je možné sledovať na www.cpost.cz)

Tovar nám zašlite na adresu:

moda-pradlo.cz
Lucie Víchová Kovářová
Labská 195
543 01 Vrchlabí

/data/files/vraceni_zbozi.xlsx

Vrátenie tovaru

V prípade, že kúpna zmluva je uzavretá v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) V znení neskorších zákonov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený najlepšie nepoškodený, kompletný tovar vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi zaslať späť dodávateľovi (Móda & bielizeň, Labská 195, 543 01 Vrchlabí) v lehote maximálne 14 dní ( bez udania dôvodu). Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru a to aj v prípade, keď nemôže byť tovar vrátený obyčajnou pozemnou poštou podľa § 1820 ods. 1 písm. g. Dodávateľ posúdi vrátenú dodávku a ak uzná oprávnenosť požiadavky, za vrátený tovar poukáže kupujúcemu peniaze na účet udaný kupujúcim, prípadne mu poukáže peniaze iným dohodnutým spôsobom (zloženkou bude spoplatnené podľa cenníka Slovenskej pošty) do 14 dní od prevzatia kompletného tovaru obchodníkom. Pokiaľ zákazník zašle tovar poškodený alebo bez originálneho obalu bude mu čiastka znížená o úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

Pokiaľ tovar nie je vrátený v lehote alebo je vrátený poškodený, vyhradzuje si dodávateľ právo ho neprijať.

Reklamácia

Reklamácia uplatňuje kupujúci na pobočke dodávateľa, alebo zašle reklamovaný tovar poštou na adresu. (Móda & prádlo, Labská 195, 543 01 Vrchlabí)

Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar k reklamácii najlepšie v originálnom balení a s daňovým dokladom. Pri reklamácii tovaru je povinnosťou kupujúceho uviesť spoločne s tovarom a príslušnými dokladmi tiež dôvod k reklamácii.

Štandardná záruka na produkty je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia zásielky alebo dátumu uvedeného na daňovom doklade ak ide o osobné odber.

Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, na vady vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Čo asi neviete.

Obal nie je nutný

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci, ale aj napriek tomu má naša firma podľa zákona právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Preto pri vrátení zašlite tovaru najlepšie nepoškodený, kompletný, vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva, predídete tak možnému naúčtovanie nákladov, ktoré sú vždy individuálne posúdené a potom zákazníkovi započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať

Pri skúšaní by nemalo dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Pri skúšaní spodnej bielizne myslite na hygienické predpisy a vyskúšajte ho cez iné Vaše spodné prádlo. Myslite na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

Dodržanie 14 dennej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy nám doručíte odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotnej doručenia odstúpenia aj s tovarom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom. Odstúpenie môžete zaslať elektronicky zaslaním formulára na adresu reklamace@moda-pradlo.cz a zároveň v čo najkratšom čase odoslania zásielky s tovarom. K vrátenému tovaru priložte faktúru a formulár, ktorý dostanete spolu s tovarom.

Stručne na záver

 • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
   
 • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
   
 • Končí ak lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.
   
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty.
  Tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr.

   
 • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.
   
 • Tovar musí byť vrátený kompletný najlepšie v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru.
   
 • Zákazník obdrží späť svoje peniaze najneskôr do 14tich kalendárnych dní od odovzdania tovaru obchodníkovi.

Prihlásenie

Alebo rýchle prihlásenie

Zabudli ste heslo? Pošleme Vám nové.

Ste tu prvý krát? Vytvorte si nový účet.

Kontaktujte nás

Načíst