Obchodné podmienky

Tieto záväzné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.moda-pradlo.cz, prevádzkovanom Lucií Víchovou Kovářovou, so sídlom Labská 195, Vrchlabí, PSČ: 543 01, Česká republika IČ: 74007696, DIČ: CZ8154083575, firma je zapísaná u Mestského úradu Vrchlabí : Č. j .: MUV 5-007435-05 / 06 EV.Č .: 361007-7837 z 22.5.2006.

Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim, ktorý prevádzkuje tento internetový obchod, na strane dodávateľa a kupujúcim (ďalej tiež zákazníkom) na strane odberateľa. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb., Platné znenie) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb., Platné znenie). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, z.č. 513/1991 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Základné informácie

Internetový obchod je určený pre odberateľa občanov i podnikateľské subjekty, tj., Právnické aj fyzické osoby podnikajúce na základe platných zákonov. Internetový obchod ponúka dámske, pánske, detské spodné prádlo, športové a spoločenské oblečenie, podprsenky, nohavičky, luxusné košieľky, plavky, pyžamá, košele, kravaty, tričká, nohavice, mikiny, dojčenské a detské oblečenie. Väčšina tovaru skladom, krátke dodacie lehoty. Internetový obchod zaisťuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po prípadné doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

Ceny pre odberateľa

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v slovenských korunách. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky.

Objednávka - platnosť, stavy, zrušenie

Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb aj o prípadných ďalších poplatkoch. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky aj o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu a zmenu údajov kupujúceho, ktoré vyplnil pri zadaní objednávky (Ide najmä o chyby pri zadávaní dát do objednávky). Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa na stav objednávky, kontakt je v odkaze "KONTAKTY". Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, vrátane platobnými a dodacími podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi Českej republiky (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Spôsoby platby za tovar

Pre úhradu objednaného tovaru sú k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:

a) Dobierka

             kupujúci platí v hotovosti dopravcovi pri prevzatí zásielky.

b) Platba on-line platobnou bránou ThePay

            kupujúci platí za tovar dopredu prevodom zo svojho internetového bankovníctva (platobnou kartou) na náš účet.

c) Platba prevodom na účet

             kupujúci platí za tovar dopredu prevodom na náš účet.

d) Hotovost u dodavatele

             kupující platí zboží v provozovně dodavatele při převzetí zboží.

Dodanie tovaru

Tovar je dodaný prepravnou službou na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho stav a množstvo bez zbytočného odkladu akonáhle sa tovar dostane do jeho držania. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie (preliačiny, roztrhnutie a pod.) Obalov alebo neúplnosť zásielky, musí požadovať na doručovateľovi okamžité spísanie zápisu o poškodení alebo neúplnosti zásielky a bez tohto zápisu nesmie kupujúci zásielku prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, pokiaľ je zo stavu jej poškodenia zrejmé, že dodaný tovar nemôže riadne plniť svoju funkciu.

Poplatky

Dodávateľ účtuje kupujúcemu poštovné podľa vybranej služby prepravy a spôsobu platby podľa "Platobných a dodacích podmienok". Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru a to aj v prípade, keď nemôže byť tovar vrátený obyčajnou pozemnou poštou podľa § 1820 ods. 1 písm. g.

Doklady

Kupujúci obdrží ku každej dodávke tovaru daňový doklad. K niektorým výrobkom môže byť priložený záručný list.

Vrátenie tovaru / výmena tovaru

V prípade, že kúpna zmluva je uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo Českej republiky bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy, ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Ak dodaný tovar a podmienky dodávky nezodpovedajú objednávke alebo požiadavkám kupujúceho, je kupujúci oprávnený najlepšie nepoškodený, kompletný tovar, najlepšie vrátane originálneho obalu a všetkého príslušenstva spolu s dokladmi zaslať späť dodávateľovi (Móda & prádlo, Labská 195, 543 01 Vrchlabí, Česká republika) v lehote maximálne 14 dní (bez udania dôvodu).

Viac informácií k odstúpeniu spotrebiteľa v 14 denní lhůtě  sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@moda-pradlo.cz.

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Zakúpený tovar skúšajte výhradne na spodnú bielizeň. Ak ste dostali výrobok, ktorý Vám nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou, zašleme vám výrobok nový. Je len nutné tovar poslať v rovnakom obale alebo jemu podobnému, aby sa zabránilo poškodeniu. Všetky podprsenky a plavky s vystuženým bezšvovým košom baľte do krabice (väčšie ako je podprsenka), košíčky neprolamujte. Výrobok musí byť nenosený, nepraný, v pôvodnom stave, so všetkými visačkami a ceduľkami. V prípade nedodržania pokynov pre vrátenie alebo výmenu tovaru Vám tovar bude zaslaný späť na vlastné náklady alebo bude zo zaplatenej hodnoty tovaru strhnutá percentuálna hodnota podľa rozsahu poškodenia. Špinavé prádlo a tovar nevyhovujúce obvyklým hygienickým štandardom nebude vymenený alebo prípadná reklamácia nebude uznaná. Výmena tovaru bude vykonaná okamžite odo dňa prijatia vráteného, ​​veľkostne nevyhovujúceho tovaru. Účtovaný Vám bude iba prípadný rozdiel medzi kúpnou cenou pôvodného a novo objednaného tovaru.

Reklamácia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov Českej republiky (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehota

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovar Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo iným dohodnutým spôsobom.

Reklamácia uplatňuje kupujúci na pobočke dodávateľa, Móda & bielizeň, Labská 195, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar k reklamácii najlepšie v originálnom balení a s daňovým dokladom. Pri reklamácii tovaru je povinnosťou kupujúceho uviesť spoločne s tovarom a príslušnými dokladmi tiež dôvod k reklamácii.

Štandardná záruka na produkty je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia zásielky alebo dátumu uvedeného na daňovom doklade ak ide o osobné odber.

Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, na vady vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Ochrana údajov o kupujúcom - GDPR

Viac o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 nájdete na týchto odkazoch:

Záverečné ustanovenia

Uvedené "všeobecné obchodné podmienky" sú platné od 1.5.2018 do vydania nových a súhlas s ich znením je podmienkou pre použitie internetového obchodu kupujúcim.

Jednotlivé články týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné nezávisle na sebe, neplatnosť jedného článku nezakladá neplatnosť celých obchodných podmienok.

Predávajúci si dovoľuje upozorniť zákazníkov, že prevádzkuje aj kamenný obchod, preto je možné, že v prípade výberu tovaru v kamennom obchode a zároveň na e-shope, má zákazník v kamennom obchode prednostné právo na tento tovar.

Ďalej potom chce predávajúci upozorniť na nasledujúce skladové nezrovnalosti:

 1. Chyba ľudského faktora - zámena identifikačného čiarového kódu
 2. Krádež tovaru v kamennom obchode

Pokiaľ si zákazník objedná tovar, ktorý už nie je na sklade (pozri vyššie uvedené body), bude neodkladne kontaktovaný naším predajcom. 

EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Mimosúdne riešenie sporov

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, Ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prihlásenie

Alebo rýchle prihlásenie

Zabudli ste heslo? Pošleme Vám nové.

Ste tu prvý krát? Vytvorte si nový účet.

Kontaktujte nás

Načíst